Akumulační doba udává dobu uchování potravin ve zmrazeném stavu v případě, že mrazák bude odpojen od elektrického zdroje. Hodnota akumulační doby je závislá na kvalitě izolace.